Ingmar Bergman — ca. 1936.

Ingmar Bergman — ca. 1936.

Seven Samurai (dir. Akira Kurosawa — 1954)

Seven Samurai (dir. Akira Kurosawa — 1954)

Gimme the Loot (dir. Adam Leon — 2012)

Gimme the Loot (dir. Adam Leon — 2012)

Lucky Star (dir. Frank Borzage — 1929)

Lucky Star (dir. Frank Borzage — 1929)

M (dir. Fritz Lang — 1931)

M (dir. Fritz Lang — 1931)

The Sacrifice (dir. Andrei Tarkovsky — 1986)

The Sacrifice (dir. Andrei Tarkovsky — 1986)

House (dir. Nobuhiko Obayashi — 1977)

House (dir. Nobuhiko Obayashi — 1977)


"It’s Halloween, everyone’s entitled to one good scare."

"It’s Halloween, everyone’s entitled to one good scare."

Lost Highway (dir. David Lynch — 1997)

Lost Highway (dir. David Lynch — 1997)

Halloween (dir. John Carpenter — 1978)

Halloween (dir. John Carpenter — 1978)

RSS // Mobile // Archive
Blizzard Theme by Kaya Murer